Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem


Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem loodi Euroopa Komisjoni initsiatiivil eesmärgiga saavutada võõrkeelte õppe ühtsus ja läbipaistvus EL liikmesriikides. Seda on vaja liikmesriikide vahelise mobiilsuse edendamiseks, eri liikmesriikides välja antud keeleoskuse taseme tõendite tunnustamiseks ja haridusasutuste vahelise koostöö soodustamiseks.

 

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi tasemed

Tase

Oskused

A 1

Algeline keelekasutus (Läbimurre)

A 2

Algeline keelekasutus (Esmane keeleoskus)

B 1

Iseseisev keelekasutus (Suhtluslävi)

B 2

Iseseisev keelekasutus (Edasijõudnute tase)

C 1

Vaba keelekasutus (Vaba suhtlemispädevus)

C 2

Vaba keelekasutus (Haritud emakeelekõneleja tase)Lisainfo aadressilt: Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages


Copyright notice

 

Terms & Conditions