Cadrul Comun European


 

Cadrul European Comun de Referinţă a fost realizat în urma iniţiativei Consiliului Europei, cu scopul obţinerii unei mai mari transparenţe şi uniformităţi în ceea ce priveşte învăţarea limbilor străine în statele membre ale Uniunii Europene. Acest document ajută la îmbunătăţirea mobilităţii între ţări, făcând mai uşoară recunoaşterea certificatelor de competenţă lingvistică între state, şi promovează cooperarea între instituţii educaţionale aflate în ţări diferite

 

Nivelurile Cadrului European Comun de Referinţă pentru Abilităţi de Învăţare a Limbilor

Străine

Niveluri

A 1

Utilizarea limbii la nivel elementar (Breakthrough)

A 2

Utilizarea limbii la nivel elementar (Waystage )

B 1

Utilizarea independentă a limbii (Threshold)

B 2

Utilizarea independentă a limbii  (Vantage)

C 1

Utilizarea competentă a limbii (Effective Operational Proficiency)

C 2

Utilizarea competentă a limbii (Mastery) Mai multe informaţii pot fi găsite la: Common European Framework


Copyright notice

 

Terms & Conditions