Kombineeritud õpe


Mis on  kombineeritud keeleõpe?

 

Kombineeritud õpe on suhteliselt uus õppemeetod. See on õppimise/õpetamise süsteem, mis kasutab parimat osa traditsioonilisest klassiõppest ja e-õppe eeliseid loomaks kursuseid, mis on kättesaadavad ja motiveerivad tänapäeva täiskasvanud õppijale

‘Kombineeritud’ viitab õppimisviisile, kus segunevad on-line materjalid ja grupiõpe koos juhendajaga. Õppur töötab autonoomselt, aga tal on olemas ka grupi ja juhendaja toetus. Grupitundides annavad õppurid tagasisidet oma õpingute kohta, harjutavad vestlusoskust, teevad kokkuvõtteid eelnenud materjalist ja valmistuvad järgmisteks tundideks. Kursused on reeglina ülesannete-kesksed ja abimaterjalid on saadaval on-line platvormil. Autonoomne õppur saab tuge ka nende ülesannete lahendamisest, mis nõuavad koostööd (tihtipeale on-line foorumi vormis) oma grupikaaslastega.

 Klassiruumis ja online veedetud aja protsentuaalne suhe erineb kursuste lõikes; parima proporsionaalse suhte otsingud kestavad.

 

Ei ole õige eeldada, et online või kombineeritud õppega kursused vähendavad seda tundide arvu, mis kursuse juhendajal on vaja kursusele pühendada. Kuigi alljärgnevad meetodid vähendavad juhendaja töökoormust:

Õppegrupp võib määrata nn.eestkõneleja, kes filtreerib suhtlemist juhendajaga – taoline abinõu vahendab tunduvalt juhendajale saadetavate e-kirjade hulka.

 

Õppurite töödes enamlevinud vigadest nimekirja koostamine ja selle arutamine klassis vähendab individuaalse tagasiside vajadust.

 

Pannes erinevad grupid üksteise töid parandama (enne tööde juhendajale saatmist) vähendab nende tekstide mahtu mida juhendaja peab läbi lugema ja parandama.

 

TOOL kombineeritud õppe kursused


Kombineeritud õppe kursustel, mida selle projekti raames koostatakse, on mitmeid innovaatilisi jooni nagu näitks võimalus kursuse juhendajatele parandada õpilaste töid online. Samuti on juhendajatel võimalus suhelda õpilastega on-line; õpilased saavad ka omavahel online suhelda, mis omakorda võimaldab läbi viia grupitööd, jagada mõtteid koduste ülesannete kohta ja tekitada ühtsuse tunnet.


Lisaks eelpool öeldule on neile kursustele võimalik lisada päevakajalistest uudistest tulenevaid elemente. Näiteks võib lisada õppetükile sündmuse hommikusest uudistesaatest. See aga suurendab kursuse päevakajalisust, mis omakorda suurendab õppurite motivatsiooni.

Projekti koordinaator, CNAI, omab enam kui 3-aastast kogemust sellel alal ja on täheldanud  hüppelist tulemuste paranemist.

 

Copyright notice

 

Terms & Conditions