Blended Learning


Blended Learning

 

Blended Learning stelt cursusontwikkelaars en tutoren in staat om nieuwe en innovatieve elementen aan hun cursussen toe te voegen (bijvoorbeeld samen taken maken, online discussies, input van multimedia en informatie van het internet) zonder daarom de kracht van F2F contacten te verliezen.

 

Blended Learning helpt studenten om autonome leerders te worden door hen praktijk en ervaring in alle autonomie aan te bieden. Offline zijn F2F klassen met de tutor geïntegreerd om nieuwe thematische onderwerpen aan te snijden die verbonden zijn met taalkundige structuren, om vroegere probleempjes te verduidelijken of om te reflecteren over het leerproces. Het aantal contacturen in de klas en de uren online hangen af van de cursus en de aanbieder, maar ook van de doelen die de student zich heeft gesteld.

 

Meer informatie over verschillende aspecten van blended learning vind je in een Blended Learning Guide die gemaakt werd binnen het kader van het b-learning4all project bij het Leonardo da Vinci programma (http://b-learning4all.eu)

 

 Copyright 

 

Voorwaarden en modaliteiten