Învăţarea mixtă


Ce reprezintă metodologia specifică învăţării mixte a limbilor?

 

Metodologia specifică învăţării mixte este una relativ nouă. Reprezintă un sistem de învăţare/predare care combină inspiraţia şi motivaţia specifice predării în cadrul clasic cu flexibilitatea şi caracterul ludic specifice învăţării online, în vederea elaborării de cursuri  accesibile şi motivante pentru  adulţi

“Învăţarea mixtă “combină învăţarea cu ajutorul materialelor online şi învăţarea într-un grup cu un tutore. Cursantul lucrează autonom, dar este ajutat de grup şi de tutore. În timpul şedinţelor de grup din clasă, cursanţii reflectează asupra progresului lor, exersează deprinderi de conversaţie, analizează unităţile anterioare şi pregătesc unităţile următoare. Cursurile sunt task-based iar pe platforma online sunt furnizate informaţii şi materiale bibliografice. Cursantul autonom este sprijinit şi prin realizarea unor teme care necesită colaborarea cu ceilalţi membri ai grupului, adesea printr-un forum de discuţii online.

 

Procentul orelor petrecute în clasă şi online variază mult în cadrul fiecărui curs. În prezent se efectuează studii pentru stabilirea celei mai bune rate de combinare a celor două modalităţi.“Învăţarea mixtă “combină învăţarea cu ajutorul materialelor online şi învăţarea într-un grup cu un tutore. Cursantul lucrează autonom, dar este ajutat de grup şi de tutore. În timpul şedinţelor de grup din clasă, cursanţii reflectează asupra progresului lor, exersează deprinderi de conversaţie, analizează unităţile anterioare şi pregătesc unităţile următoare. Cursurile sunt task-based iar pe platforma online sunt furnizate informaţii şi materiale bibliografice. Cursantul autonom este sprijinit şi prin realizarea unor teme care necesită colaborarea cu ceilalţi membri ai grupului, adesea printr-un forum de discuţii online.

 

Procentul orelor petrecute în clasă şi online variază mult în cadrul fiecărui curs. În prezent se efectuează studii pentru stabilirea celei mai bune rate de combinare a celor două modalităţi.

 

Prin introducerea activităţilor online şi mixte nu se intenţionează reducerea numărului de ore petrecut de profesor pentru pregătirea cursului. Deşi următoarele metode vor reduce volumul de muncă al profesorului:

Un grup de cursanţi poate numi un reprezentant ca purtător de cuvânt care filtrează comunicarea cu tutorele. Acest lucru reduce mult traficul de emailuri către tutore.

 

Publicarea unei liste de erori comune găsite în textele cursanţilor şi discutarea lor în sesiunile din clasă va diminua feedback-ul personal

Corectarea reciprocă a temelor de către cursanţi înainte de a le trimite profesorului reduce de asemenea numărul de texte pe care un tutore trebuie să le citească şi să le corecteze.

 


 

Cursuri TOOL prin învăţare mixtă


Cursurile elaborate în cadrul proiectului prezintă o serie de caracteristici inovative, inclusiv posibilitatea ca profesorul îndrumător să corecteze lucrările online ale cursanţilor,  să comunice online cu participanţii la curs, posibilităţi de comunicare online între participanţi, facilitând astfel lucrul în grup, schimbul de teme şi crearea unei comunităţi.

De asemenea, platforma prezintă  o gamă largă de utilizări şi le permite autorilor cursurilor să includă elemente dinamice  şi de actualitate. De exemplu, un eveniment prezentat în cadrul ştirilor de dimineaţă poate fi uşor inclus şi valorificat într-o unitate de curs. Posibilitatea de actualizare continuă a materialelor  contribuie la valoarea cursului şi determină creşterea motivaţiei utilizatorului

Coordonatorii proiectului, CNAI,sunt o instituţie de educaţie cu peste 3 ani experienţă în acest domeniu care prin utilizarea acestei metodologii au înregistrat o creştere semnificativă a rezultatelor pozitive în predarea şi învăţarea limbilor străine.

 

Copyright notice

 

Terms & Conditions