Kombinirano učenje


Kaj je kombinirano učenje jezikov?

 

Kombinirano učenje ustvarjalcem učnih gradiv in tutorjem omogoča, da v svoje tečaje vključujejo številne inovativne in atraktivne dejvnosti (npr. izmenjava nalog po elektronski poti, sodelovanje na forumih in v spletnih klepetalnicah, uporba multimedijskih gradiv in informacij, dostopnih prek spleta), hkrati pa v kontktnih urah v razredu ohranjajo neposredni osebni stik z udeleženci, kar je pomemben motivcijski vidik pri učenju tujega jezika.

 

 

Tečaji po metodi kombiniranega učenja udeležence spodbujajo k samostojnemu učenju, saj so številne spletne aktivnosti in vaje namenjene samostojnemu delu. Kontaktne ure v razredu pa so namenjene predstavitvi novih (težjih) vsebin, razjasnitvam težav, ki so se pojavile pri samostojnem učenju in spremljanju napredka v procesu učenja. Razmerje med samostojnim spletnim učenjem in urami v razredu se lahko spreminja glede na potrebe tečaja oz. namen učenja.

 

Več informacij o metodi kombiniranega učenja je mogoče najti v Priročniku za kombinirano učenje/ (v angleščini), ki je nastal v okviru projekta B-learning4all