Metoodika


Viit keelekursust (hollandi, eesti, ungari, malta, sloveeni) koostavad oma ala spetsialistid:

  • Keelekursuste ja materjalide loomine

  • Tehnoloogia ja online keeleõppe platvormid

  • Kombineeritud õpe

Iga viie keele jaoks on kaasatud vastavalt maalt (Hollandist, Eestist, Ungarist, Maltalt, Sloveeniast) spetsialist, kes on kursis konkreetse keele õpetamisega.

Projekti raames töötatakse välja juhised ning ühtsed tööriistad kõikide kursuste jaoks, nii et kõik viis keelekursust oleksid oma olemuselt sarnased. Lisaks annavad nõu eksperdid kombineeritud õppe alal.

Iga õppetükki on vaja katsetada – seepärast otsivad kursuste koostajad koostööd asutuste ja ekspertidega (vabatahtlikena)...veel

Kursused läbivad testimise projektis osalevate ekspertide asutustes ning samuti vabatahtlike asutustes


Valmis kombineeritud õppe kursused on saadaval siinsamas veebilehel.


Copyright notice

Terms & Conditions