Metodologija


 

Strokovnjaki za

·        učenje jezikov

·        jezikovne tehnologije in e-tečaje

·        kombinirano učenje

 

smo po metodi kombiniranega učenja razvili pet jezikovnih tečajev - za slovenščino, nizozemščino, estonščino, madžarščino in malteščino. V vsakem izmed petih nacionalnih timov (iz Slovenije, Belgije, Estonije, Madžarske in Malte) so sodelovali priznani strokovnjaki z vseh navedenih področij. Pri izdelavi tečajev smo upoštevali smernice in pripombe zunanjih projektnih evalvatorjev, nacionalnih evalvatorjev in drugih posameznikov oz. institucij, ki so prostovoljno sodelovale pri nastajanju gradiva, ter seveda pripombe uporabnikov in učiteljev, ki so sodelovali v različnih fazah pilotiranja tečajev.

 

Pilotiranje je potekalo na institucijah, ki so tečaj razvijale, pa tudi v nekaterih neodvisnih institucijah, za katere smo zagotovili usposabljanje tutorjev.

 

Jezikovni tečaj za učenje po kombinirani metodi dopolnjujeta dva priročnika: priročnik za tutorje in priročnik za uporabnike tečaja. Oba sta kot del spletnega gradiva na voljo za samostojno uporabo.

 

V okviru projekta smo razvili skupne učne načrte, skupno metodo kombiniranega učenja ter uskladili struklturo oz. okvir jezikovnega tečaja, s čimer smo dobili pet primerljivih tečajev za različne jezike. 

 

Avtorske pravice
Splošni pogoji