TeaveÜlevaade

 

Antud projekt on ellu kutsutud ja seda toetatakse EL hariduskoostööprogrammi SOCRATES alltegevuse LINGUA raames. Propageerimaks mitmekeelsust ja keelelist mitmekesisust Euroopa Liidus on LINGUA eesmärgiks edendada kõigi euroopa keelte ning eriti vähemtuntud keelte õppimist.

 

Missioon

Projekti missiooniks on  kombineeritud keeleõppe süsteemi loomine (online ja offline) viie keele (hollandi, eesti, ungari, malta ja sloveenia) õppimiseks ja õpetamiseks ning metodoloogia, mida saaks kasutada ka teiste keelte õppimiseks-õpetamiseks.

 

Eesmärgid


See projekt on mõeldud täiskasvanud õppuritele, kes on ühega nimetatud keeltest (hollandi, eesti, ungari, malta ja sloveenia) juba pisut tutvunud, kuid soovib nüüd algselt tasemelt edasi minna saavutamaks A2 taset. Projekti tulemused on mõeldud diasporaale, välis-eestlastele, ärimeestele, turistidele, keeltest/keeleõppest huvituvatele inimestele.

Pakkudes iseseisva õppimise harjutusi aitavad need kursused õppuritel saada autonoomseteks, iseseisvateks keeleõppijateks.

Kursuse kestel on ette nähtud iganädalased kokkusaamised kursuse juhendajaga. Neil kokkusaamistel tutvustatakse uusi keelestruktuure, lahendatakse on-line õppe käigus tekkinud probleeme ja antakse tagasisidet õppeprotsessi kohta.

Valmis kursus on kättesaadav keeltekoolides ja kolledžites üle Euroopa. Kursuste nimekirjaga saab tutvuda sellel veebilehel.

 

Lisainfo

 

TOOL2 projekt teeb tihedat koostööd teise LINGUA projektiga ALL. Koostöö eesmärgiks on projektitulemuste ühtlustamine. Taoline ühtlustamine lubaks keeltekoolidel ja kolledžitel pakkuda paketti, mis koosneb üheksast euroopa keelest ning kombineeritud õppe metoodikast nende õppimiseks ja õpetamiseks. Kombineeritud keelekursused:

 

  • hollandi keel
  • eesti keel
  • ungari keel
  • malta keel
  • sloveenia keel
  • türgi keel
  • rumeenia keel
  • bulgaaria keel
  • leedu keelKombineeritud õpe on suhteliselt uus õppemeetod. See on õppimise/õpetamise süsteem, mis kasutab parimat osa traditsioonilisest klassiõppest ja e-õppe eeliseid loomaks kursuseid, mis on kättesaadavad ja motiveerivad tänapäeva täiskasvanud õppijale. Kombineeritud õppe täielik kirjeldus on saadaval siin

 

Projekti metoodika kirjeldust loe siit

 

Andmaks oma panust sellesse projekti, vaata meie  … lehte või lihtsalt telli projekti uudiskiri saamaks ülevaadet projekti käekäigust

Projekti partnered esindavad kõiki keeleõppe tasandeid ja on pärit kokku seitsmest Euroopa riigist; täpsem teave partnerite lehel. ...veel

Antud projekti toetatakse Euroopa Liidu hariduskoostööprogrammi SOCRATES alltegevuse LINGUA raames. LINGUA eesmärgiks on edendada kõigi keelte õppimist üle Euroopa. ...veel

 

 

Copyright notice

 

Terms & Conditions